Anne Oosterloo – Huisartsenpraktijk Oosterloo – Varsseveld

Anne Oosterloo

Functie: Huisarts

Sinds 12 jaar werk ik als huisarts in Varsseveld. Per januari 2019 ben ik verhuisd naar het voormalige Groene Kruis-gebouw aan de Prinses Irenestraat. Vanuit mijn visie ‘dichtbij, laagdrempelig, transparant en duurzaam’ ben ik hier aan de slag gegaan. Patiënten moeten zich makkelijk tot mij kunnen richten en zich niet geremd voelen om alles te bespreken. Ik houd niet alleen spreekuur in de praktijk, maar ga er – net als onze doktersassistente Henrike Bulsink – ook op uit voor de sociale visites. Dat zijn huisbezoeken aan kwetsbare patiënten. Mensen blijven steeds langer thuis wonen. De vraag is dan: wat is daar voor nodig? Door op huisbezoek te gaan, leer ik de situatie van mensen kennen en kan ik mogelijke problemen in de toekomst voorzien en daar op inspelen. Zo word je minder snel overvallen door crisissituaties. Ook belangrijk is dat Henrike en ik door huisbezoeken sociale problemen als eenzaamheid kunnen signaleren en met andere zorgverleners hulp kunnen bieden. Ik begeleid ook patiënten die in hun laatste levensfase zijn. Het gaat erom dat ik aanwezig ben, dat mensen zich niet eenzaam voelen in hun stervensproces. Mensen helpen en begeleiden vind ik het mooiste onderdeel van mijn werk. De gang naar de dokter moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Zo nodig zoek ik naar verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van een avondspreekuur. Als daar behoefte aan is, dan doen we dat. We willen in onze praktijk transparant werken. Voor iedereen moet zichtbaar zijn hoe het er in onze praktijk aan toe gaat. Er zijn verschillende protocollen, zeg maar afspraken over hoe we ons werk doen. We hebben het keurmerk NHG, wat betekent dat we volgens protocollen werken, maar vooral dat we bewust nadenken over hoe we zaken willen en moeten doen. Onderdeel van ons streven transparant te zijn, is een klachtenregeling. Patiënten die ontevreden zijn, kunnen hun klacht met mij bespreken. Ze horen ook wat ermee gebeurt. Wij gaan in onze praktijk voor duurzaamheid. Voor ons betekent dit niet alleen dat we ons afval scheiden, elektrisch rijden en op ons energiegebruik letten, maar ook dat we nadenken over wat de meest effectieve en efficiënte zorg is. Dat klinkt vaag, maar betekent vooral dat we – uiteraard samen met de patiënt – kijken of bepaalde zorg zinvol is, zodat de gezondheidszorg niet onnodig duur wordt voor ons allen. Daarnaast proberen we de zorg digitaler te maken naast gewoon (face-to-face spreekuur uiteraard), bijvoorbeeld door de Arts op Zak-app. Deze visie op de zorg inspireert mij enorm, ik hoop u ook! Mocht er wat zijn of heeft u een idee, vertel het ons!

Terug naar overzicht